กิจกรรมถาม-ตอบปัญหา ให้คำปรึกษากับแรงงานในเกาหลี

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เข้าร่วมกิจกรรมกับฝ่ายกงสุล ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ออกให้บริการเคลื่อนที่ ณ วัดป่าพุทธรังษี โซล เมืองฮวาซอง จังหวัดคยองกี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยแรงงานไทย ผู้แทนชมรม ประชาชนไทย-เกาหลี เจ้าหน้าที่และผู้สังเกตการณ์ ประมาณ 300 คน

     ฝ่ายแรงงานฯ ได้จัดกิจกรรมถาม-ตอบปัญหา ให้คำปรึกษาเรื่องค่าแรงขั้นต่ำปี 2561 อัตราค่าที่พักและค่าอาหาร การติดตามค่าจ้างค้างจ่ายกรณีนายจ้างล้มละลาย การถูกยกเลิกสัญญาจ้าง เงินรางวัลสิ้นสุดการทำงานส่วนที่นายจ้างต้องจ่ายเพิ่มเติม และขั้นตอนการติดตามเงินสิทธิประโยชน์ แจกเอกสารคู่มือแรงงานไทยเพื่อให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ การต่อสัญญาจ้าง และการย้ายงาน แจกคู่มือเรื่องข้อควรปฏิบัติในเหตุการณ์ฉุกเฉินในสาธารณรัฐเกาหลี และแปลภาษา พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อฝ่ายแรงงานฯ และศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติในสาธารณรัฐเกาหลี ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้าเยี่ยมบูธและลงทะเบียนรับเอกสาร จำนวนทั้งสิ้น 101 คน

 

ขอบคุณข้อมูลจาก เพจสำนักงานแรงงานไทย ณ กรุงโซล Office of Thai Labour in Seoul