ข่าวการรับสัญญาจ้างไตรมาส1-3ของปี2560

ไตรมาสที่ 1/2560 ได้รับสัญญาจ้าง 1,535 คน ตอบรับสัญญา 1,475 คน แบ่งเป็น

     - อุตสาหกรรมการผลิต 771 คน          - เกษตร 501 คน           - ก่อสร้าง 203 คน

     - ปฏิเสธการไปทำงาน 33 คน          - ขอรอนายจ้างใหม่ 27 คน

ผลการรับสัญญาจ้างไตรมาส 2 ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2560 แรงงานไทยได้รับสัญญาจ้างทั้งสิ้น 1,328 คน

     - ผู้ชาย งานอุตสาหกรรม 818 คน          - ผู้ชาย งานเกษตร 44 คน          - ผู้ชายงาน ก่อสร้าง 19 คน

     - ผู้หญิง งานอุตสาหกรรม 115 คน         - ผู้หญิง งานเกษตร 332 คน     - ผู้หญิง งานก่อสร้าง ไม่มี

     รวมไตรมาส 2 ผู้ชาย ได้รับสัญญาจ้างทั้งหมด 881 คน     ผู้หญิง ได้รับสัญญจ้างทั้งหมด 447 คน

สัญญาจ้างล๊อตใหญ่รอบที่ 3 ของปี ช่วงระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 23 สิงหาคม 2560 แรงงานไทยได้รับสัญญาจ้างทั้งสิ้น 1,282 คน

     - งานอุตสาหกรรม 1,236 คน ( ชาย 1,157 คน หญิง 79 คน )          - งานเกษตร 2 คน

     - งานก่อสร้าง 44 คน (ชายล้วน)

ขอบคุณข้อมูลจาก เพจ Epsthailand