อัตราค่าจ้างขั้นต่ำในปี 2018

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำในปี 2018

     1 ชั่วโมง -> 7,530 วอน

     8 ชั่วโมง -> 60,240 วอน

     1 เดือน -> 1,573,770 วอน <40 ชม./1 สัปดาห์>

                 -> 1,701,780 วอน <44 ชม./1 สัปดาห์>

ขอบคุณเครติดภาพจากสำนักข่าวท้องถิ่นเกาหลี