ค่าแรงขั้นต่ำ 2021

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำในปี 2021 

🎯1 ชั่วโมง -> 8,720 วอน

  • คิดเป็นเงินบาม =  230 บาท/ชั่วโมง
  • คิดเป็นวัน  =  1,840 บาท/วัน
  • คิดเป็นเดือน = 47,840 บาท/เดือน (*ยังไม่รวม OT)